Denmark's foreign policy interests in the Arctic

Hvilken udvikling er Danmark bedst tjent med i Arktis? Og hvor bør Danmark opgradere sin indsats? Det får vi svar på senest 1. maj, når en udredning fra det såkaldte Taksøe-udvalg skal ligge klar.

I den forbindelse inviterer Det Udenrigspolitiske Selskab U35 til en aften i selskab med Peter Taksøe-Jensen og en række af rigets skarpeste Arktis-eksperter.


"»Danmark er sammen med Grønland og rigsfællesskabet en arktisk stormagt. Vi skal bruge endnu flere kræfter på at sikre, at udviklingen i Arktis kommer til at stemme overens med danske interesser. Derfor vil det være noget, som jeg vil foreslå, man måske opgraderer endnu mere«

Peter Taksøe-Jensen i Poitiken, 19. januar 2016
Første del af arrangementet vil kaste lys over Danmarks storpolitiske interesser i det Høje Nord. Klimapolitik, geopolitik og betydningen af at være en del af det det gode selskab er her nogle helt centrale emner. Anden del vil zoome ind på Rigsfællesskabets sammenhængskraft, da forholdet til Grønland er alpha og omega for Danmarks tilstedeværelse i Arktis. Hvordan sikrer man fortsat samhørighed i Rigsfællesskabet? Og hvad er udfordringerne? Det er essentielle spørgsmål, når talen falder på ønsket om at rykke Arktis længere op på Danmarks udenrigspolitiske dagsorden.

Samlet set vil arrangementet give en tour d’horizon over Danmarks udenrigspolitiske perspektiver og prioriteter i Arktis, som både nyligt nysgerrige og mere velbevandrede Arktis-aficionados vil have glæde af.

Oplægsholderne er:

Peter Taksøe-Jensen
ansvarlig for regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske udredning. Danmarks ambassadør i Indien
Om “Nice to do vs. need to do: Udvalgets anbefalinger ift. Danmarks ageren i Arktis”.

Nils Wang
Kontreadmiral, chef for Forsvarsakademiet og medlem af Taksøe-udvalget
Om “Militærstrategiske overvejelser i Arktis: suverænitetshåndhævelse, overvågning og forholdet til Rusland. Hvilket nyt militært isenkram er der brug for, for at Danmark kan varetage sine interesser i Arktis bedst muligt?”

Bo Lidegaard
Chefredaktør for Dagbladet Politiken. Dr.phil. med disputatsen ’I kongens navn – Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-58’ om det triangulære forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
Om “Geopolitiske interesser i Arktis og Rigsfællesskabets plads mellem stormagterne. Hvad har Danmark historisk set fået ud af at kunne spille ’Grønlandskortet’? Og er det stadig i samme grad muligt?”

Martin Breum
Journalist og forfatter til bøgerne ’Når isen forsvinder’ og ’Balladen om Grønland’
Om “Rigsfællesskabet i et dagligdagsperspektiv. Hvilken indflydelse har medierne på Rigsfællesskabets sammenhængskraft?”

Ulrik Pram Gad
Lektor v. Københavns Universitet, Arctic Politics Research Group
Om “Rigsfællesskabet som ’an ever looser union’? Suverænitetsspil mellem rigsdelene og mulige fremtidsscenarier. Hvordan positionerer de danske og grønlandske politikere sig ift. Rigsfællesskabets beståen?”

Minik Rosing
Professor i geologi, Københavns Universitet. Leder af initiativet ’Greenland Perspective’ og hovedforfatter til rapporten ’Til Gavn for Grønland’:
Om “Samhørighed mellem Grønland og Danmark? Historisk set, nu og i fremtiden. Hvordan kan forskningen bygge bro mellem rigsdelene?”

Arrangementet finder sted onsdag d. 4. maj kl. 18-20 i Christian Hansen Auditoriet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5. Arrangementet foregår på dansk.