Symposium: Fra stene til brød

- Glacial rock flour for soil restoration, sustainable growth and solution of global problems - 

Grønland er rig på naturressourcer der rummer et stort potentiale for at opnå nationale og globale fordele. En af disse ressourcer er stenmel.

Vær med i vores tværdisciplinære undersøgelser af stenmelets potentiale. Vi vil kaste lys over denne naturlige gødnings mulige bidrag til grønlands erhvervsudvikling, bæredygtig landbrugspraksis i tropiske regioner samt kampen mod globale såvel som lokale miljø- og klimaproblemer. En række talere vil præsentere forskellige aspekter af udvinding, eksport og udnyttelse af grønlandsk stenmel, og der vil blive faciliteret konstruktiv dialog og diskussion.

Tilmelding er obligatorisk

For at kunne facilitere en frugtbar diskussion er antallet af pladser begrænset til 65. Deltagelse i symposiet er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

Tilmelding her.

Foreløbigt program

Forbeholdt ændringer 

8.30 - 9.00     Registrering

9.00-10.30    Indledende redegørelse ved Mogens Lykketoft, Formand for FN’s Halvfjerdsindstyvende Generalforsamling (video)

Velkomst: Scientific research in the service of development ved Peter C. Kjærgaard, Direktør, Danmarks Naturhistoriske Museum

Professor Minik Rosing, Greenland Perspective, University of Copenhagen
Revitalization of soil using Greenlandic glacier rock dust

Professor Carsten Rahbek, Center for Macroecology, Evolution and Climate, University of CopenhagenPreservation of ecosystems through soil amelioration

Assistant Professor Tais Wittchen Dahl, Section for Geobiology and Minerals, University of Copenhagen: Cooling the Earth by rock weathering – insights from the history of land plants

Spørgsmål og Diskussion

10.30-11.00   Kaffepause

11.00- 12.30   Professor David BeerlingDep. Of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield: Enhanced rock weathering: a climate change mitigation option with substantial co-benefits for global agriculture? 
 
Professor MSO Andreas de Neergaard, Institute for Plant and Environmental Science, University of Copenhagen: Living on a rock:  glacial rock flour as fertilizer and soil amendment

Professor Paulo S. Pavinato, University of Sao Paolo, Brasil: Brazilian agriculture and rock flour potential use

Questions and discussion

Spørgsmål og diskussion

12.30-13.30   Frokost

13.30-15.00   Professor Niels Fold, Dep. of Geoscience and Natural Resource Management, University of Copenhagen: 
North-South trade -possibilities and limitations

Professor Tom Gilbert, Centre for GeoGenetics, University of Copenhagen:
Microbial communities in rock dust and the effect of rock dust on soil microbial       communities

Professor Kurt Kjær, Center for Geogenetics, University of Copenhagen: Origin of the resource

15.00-15.30  Pause

15.30-16.30  Paneldiskussion og konklusion